تجهیزات قالب سازی

ردیف نام دستگاه ملاحظات
1 دستگاه تراش دومتری
2 دستگاه تراش یک متری
3 فـــــرز مارک FNK
4 فـــــرز بغل تراش
5 اسپارک 130A
6 سنگ مغناطیس 1.25M
7 دریل رادیال بازو 1.6m
8 دریل ستونی M30
9 دریل ستونی M25
10 فـــرز دکل تبریز
11 فــرز cnc mitsubishi